Close

Papiermolen

Financiële tegemoetkoming van de mutaliteiten

Met deze attesten kunt u een stuk van het inschrijvingsgeld en/of kampgeld terugvorderen van uw mutualiteit. Klik op de naam van uw mutualiteit, druk dit formulier af en vul dit zo goed mogelijk in. Ga vervolgens met het formulier naar een groepsleiding om de rest in te vullen. Bezorg het formulier tenslotte aan uw mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit (lidgeld & kampgeld)

Sport en spel zijn een paar van de belangrijkste hoekstenen van jeugdbewegingen. CM beloont kinderen en jongeren die daar bewust voor kiezen. Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming tot 20 euro per jaar tot de leeftijd van 25 jaar.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (lidgeld & kampgeld)

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen van een kampvergoeding genieten wanneer zij op bos-, sneeuw- of zeeklassen gaan met de jeugdbeweging, de school of een andere vereniging. Dit geldt ook voor schoolreizen, het lidgeld van een erkende jeugdvereniging, sport-, taal- of computervakanties en speelpleinen. De tussenkomst bedraagt tot 30 euro per kalenderjaar en per persoon.

Onafhankelijk Ziekenfonds (kampgeld)

De tussenkomst van Onafhankelijk Ziekenfonds bedraagt tot € 5,00 per dag. Samen kan de tussenkomst echter nooit meer dan 20 dagen per persoon per kalenderjaar bedragen.

Liberale Mutualiteit (kampgeld)

De Liberale Mutualiteit verleent aan kinderen van 5 tot en met 18 jaar een tussenkomst van € 2 per overnachting (max. 10 overnachtingen per kalenderjaar). (P.S. Dit document kunt u al met de pc invullen voor u hem afdrukt.)

Bond Moyson (kampgeld)

Tot € 5 per dag (max 1/2 dagbedrag) met een maximum van € 100 per kind per jaar! Dat krijgt u van Bond Moyson bij deelname van uw kind(eren) - tot en met 18 jaar - aan door de school ingerichte meerdaagse bos-, zee- of andere openluchtklassen. De premie geldt ook voor meerdaagse sport- en jeugdkampen en voor speelpleinwerking.