Jonggiverquiz

Kom jij samen met ons quizen??

Op 7 april wordt door de Jonggivers een quiz georganiseerd! Deze quiz gaat door in de Sarkoheem in Jabbeke en start om 19h30. Het is de ideale gelegenheid om u parate kennis eens te testen en de Jonggivers wat te steunen! Graag inschrijven tegen 25/3. We vragen aan elk groepje €15 om te mogen meedoen. Dit dient overgeschreven te worden op BE91 3630 1340 9076 tegen ten laatste 25/3. Vermeld bij de overschrijving de groepsnaam. Wij hopen u alvast te mogen ontvangen!