Close

Nieuws

Terugkeren naar nieuws

Voorinschrijvingen

2019-08-17 18:27:41
Beste ouders, Sinds een aantal jaar werkt Scouts Permeke met een voorinschrijvingsprocedure. Dit kwam als gevolg van een te grote toestroom van nieuwe leden. Om de kwaliteit van ons jeugdwerk en de veiligheid van uw zoon of dochter te kunnen garanderen, was het invoeren van een ledenstop noodzakelijk. Het aantal leden per groep is beperkt en het voorinschrijven biedt on de mogelijkheid om op een eerlijke en correcte manier leden te aanvaarden. De volgorde op de voorinschrijvingslijst wordt bepaald door 4 criteria: 1 Leden die vorig jaar reeds lid waren krijgen voorrang. 2 Vervolgens krijgt de broer of zus van een reeds ingeschreven lid voorrang. 3 Verder kan een neef of nicht van een reeds ingeschreven lid voorrang verleend worden. 4 Wanneer aan geen enkele van de bovenvermelde criteria voldaan wordt, kan iedereen toegelaten worden naargelang het aantal beschikbare plaatsen. Hierbij wordt begonnen bij de eerst vooringeschreven kinderen. Voorinschrijven kan via onze website. Meer info hierover kun je vinden op onze facebook pagina. Vriendelijke groeten Het voltallige leidingsteam